Bestuur

Peter Beyen
Voorzitter

Birger Versluys
Secretaris

Annelies Grunewald
Penningmeester

Marc Versluys
Bestuurslid

Ives Schipman
Communicatie

Tom Denduyver
Bestuurslid

Leanne Pollen
Jeugdcoördinator

Peter Absolon
Ledenbeheer & Sponsoring

Gille Huyghe
Competitieverantwoordelijke

Anneke Grunewald
Competitieverantwoordelijke