Verzekering OBTC.

Door het betalen van het lidgeld zijn onze leden automatisch verzekerd bij
“Arena – Sportverzekering”, afgesloten via Badminton Vlaanderen.
De verzekering geldt voor twaalf maanden (van 1 september tot 31 augustus) en waarborgt:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid van de speler
  • Ongevallenrisico tijdens de activiteiten van de club en de verplaatsingen

Wat te doen bij een ongeval?

  1. Melding aan één van de bestuursleden en vragen naar een aangifteformulier.
  2. Aangifteformulier laten invullen door de verzorgende dokter.
  3. Aangifteformulier aan de clubsecretaris bezorgen, die het formulier verder aanvult en doorstuurt naar de verzekeringsmaatschappij.
  4. Na ontvangst bij de verzekeringsmaatschappij van het aangifteformulier, ontvangt u enkele dagen later een brief van de verzekeringsmaatschappij, waarbij men u verwittigt dat een dossier werd geopend onder een bepaald referentienummer, vergezeld van een formulier waarop alle dokterskosten dienen te worden aangegeven door het betrokken slachtoffer.  Dit formulier dient u te laten invullen en afstempelen door de mutualiteiten aan de hand van de ontvangen doktersbriefjes.
  5. Na volledig herstel dient u dit formulier op te sturen naar de verzekeringsmaatschappij.
  6. Bij aanvaarding zal het gevraagde bedrag op uw bankrekening worden overgemaakt.

Ongeval aangifte Arena

Dit is het aangifteformulier voor de verzekering.

Algemene en bijzondere voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden.

Meer info

Meer info vind je op de website van Badminton Vlaanderen.